مراحل اهدای خون

 
 1. ثبت نام : شامل ثبت مشخصات فردي شما نظير نام ، سن ، مليت ، آدرس و... وپرکردن يک پرسشنامه مربوط به تاريخچه پزشکي توسط شما.
   
 2. خودحذفي :در اين مرحله شما از طريق مطالعه جزوات ويژه خودحذفي ، از مواردي که سلامت خون وفرآورده هاي خوني را به خطر مي اندازند مطلع خواهيد شد ، تا درصورت هرگونه شکي در مورد عدم سلامت خونتان ، از اهداي خون انصراف نماييد.
   
 3. غربالگري پزشکي : شامل مصاحبه پزشک و انجام معاينات ساده ( اندازه گيري وزن ، فشار خون ، نبض ودرجه حرارت بدن ) با هدف تاييد صلاحيت پزشکي شما براي اهداي خون . در اينجا پرسش هايي از طرف پزشک ، در مورد تاريخچه سلامتي و بيماري هاي قبلي شما مطرح مي شود. که پاسخگويي دقيق وصحيح به اين سوالات ، منجر به ارتقاي سلامت خون هاي اهدايي وحفظ سلامت خود شما ، در حين اهداي خون خواهد گرديد.
   
 4. آزمايشات کم خوني و غلظت خون : با نظر پزشک مستقر در واحد اهداي خون ، آزمايشات ساده اي براي اندازه گيري هموگلوبين خون شما وهمچنين غلظت آن انجام مي گيرد.
   
 5. خونگيري : شامل استريل کردن ناحيه چين آرنج خونگيري مي باشد . کل مرحله خونگيري از زمان خوابيدن شما بر روي تخت تا خارج کردن سوزن خونگيري ، در حدود 10 تا 20 دقيقه طول مي کشد.
   
 6. نيرو بخشي : شامل دقايقي استراحت همراه با مراقبت کادر پزشکي ما وپذيرايي مختصر با آب ميوه وشيريني .

حالا به وضوح لمس کرده ايد که چگونه دقايق اندکي از وقت شما مي تواند به معناي نجات جان يک زندگي باشد...