اهمیت اهدای خون

  • خون چیست ؟
  • چرا باید خون اهداء کرد؟
  • مراحل اهدا خون
  • اهمیت اهداء کننده مستمر
  • رفتارهای پرخطر

خون چیست ؟

مایع قرمزی که خون نامیده می شود از چندین عنصر متفاوت تشکیل یافته که هریک عمل خاصی را انجام می دهند. خون را می توان به صورت کامل مصرف نمود یا آن را به اجزای تشکیل دهنده اش تقسیم نمود به نحوی که هر واحد از خون اهدایی رامی توان برای بیش از یک بیمار مورداستفاده قرار داد.

چرا باید خون اهداء کرد؟

خون سالم نجات دهنده زندگی است . هر روزه شاهد مرگ هزاران نفر خواهیم بود ، اگر افرادی خیر خون خود را اهدا ننمایند. بسیاری از ما کسانی را می شناسیم که اگر به دلیل تقدیم هدیه حیات ( خون سالم ) از جانب فرد دیگری نبود از بین رفته بودند.

مراحل اهدا خون

1-ثبت نام : شامل ثبت مشخصات فردي شما نظير نام ، سن ، مليت ، آدرس و... وپرکردن يک پرسشنامه مربوط به تاريخچه پزشکي توسط شما.

2-خودحذفي :در اين مرحله شما از طريق مطالعه جزوات ويژه خودحذفي ، از مواردي که سلامت خون وفرآورده هاي خوني را به خطر مي اندازند مطلع خواهيد شد ، تا درصورت هرگونه شکي در مورد عدم سلامت خونتان ، از اهداي خون انصراف نماييد.

اهمیت اهداء کننده مستمر

ذخیره منظمی از خون ضروری است عمر گلبول قرمز فقط 35 روز و پلاکت3 روز پس از اهدای خون می باشد وبعداز این مدت نمی توان از آنها استفاده نمود.

هنگامی که مردم به طور منظم ( مستمر ) خون اهدا کنند سرویس انتقال خون می تواند جمع آوری خون را به نحوی طراحی نماید که به طور عادی مقدار کافی از هرگروه خونی جهت رفع نیازهای کشور در دسترس باشد.

رفتارهای پرخطر

همه انسانها در طول زندگی  از طریق عوامل محیطی پیرامون خویش و همچنین با انجام برخی رفتارها ممکن است در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند . تماس مستقیم و یا غیر مستقیم( مثلا از طریق وسایل تیز و برنده )  با ترشحات بدن و بویژه خون فرد آلوده به یک میکروب ، از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها به شمار می رود .

نوبت دهی الکترونیکی

about hafl bg

ساعات مراجعه

  • روز یک 9:00 - 18:00
  • روز دو 9:00 - 18:00
  • روز سه 9:00 - 18:00
  • روز چهار 9:00 - 18:00

نوبت دهی الکترونیکی

سامانه نوبت دهی و ثبت نام اینترنتی اهدای خون با هدف مدیریت بهینه ، افزایش رضایت مندی اهداکنندگان خون و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت اهدا کنندگان و مدیریت بهتر اهدای خون در خدمت اهدا کنندگان خواهد بود.